Cuthona willani

Cervera, Garcia-Gomez & Lopez-Gonzalez, 1992
This species name is also known as Trinchesia willani