Trapania euryeia

Gosliner & Fahey, 2008

Trapania euryeia
Photographed by: Pornsak Noiphan

Kingdom:Animalia
Phylum:Mollusca
Class:Gastropoda
Subclass:Opisthobranchia
Order:Nudibranchia
Suborder:Doridina
Family:Goniodorididae
Species:Trapania euryeia

Locality:

 

Pictures of Trapania euryeia

Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 7 years ago
Viewed 520 times
Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 6 years ago
Viewed 389 times
Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 6 years ago
Viewed 408 times
Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 6 years ago
Viewed 381 times
Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 6 years ago
Viewed 327 times
Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 5 years ago
Viewed 734 times
Trapania euryeia from Bali, Indonesia
Location: Bali, Indonesia
Posted 5 years ago
Viewed 331 times
 
 
« Trapania aurata | Other species from Bali, Indonesia | Trapania gibbera »